• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Vstupní bonus – podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto podmínky užívají stejné definice a výklad pojmů jako Herní plán pro provozování internetové kurzové sázky a Všeobecné podmínky elektronického sázení u Tipsport.net a.s. zveřejněné na www.tipsport.cz.
  2. Nabídka Vstupní bonus a další nabídky bonusů definované těmito podmínkami se vztahují pouze na nově registrované Sázející, kteří splní následující podmínky:
   – řádně se zaregistrují dle HP a VP,
   – plně dokončí svou registraci včetně prvního přihlášení na Uživatelské konto prostřednictvím internetové aplikace nebo splní podmínky dle bodu 4. těchto podmínek.
  3. Tipsport si vyhrazuje právo kdykoliv odebrat nabídky bonusů definované těmito podmínkami či jejich část nebo nezapočítat některé sázky do splnění podmínek pro získání bonusů, a to zejména v případě podezření na neoprávněné přiznání bonusů nebo spekulativní jednání Sázejícího. Za spekulativní jednání lze považovat například situaci, kdy Sázející vsadí jednotlivé Příležitosti jedné Události proti sobě tak, aby v součtu dosáhl žádné nebo minimální ztráty a zároveň splnil některou z těchto Sázek podmínky pro získání bonusů.
  4. Tipsport si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo upravit jednotlivé nabídky bonusů definované těmito podmínkami nebo jejich část.
 2. Vstupní bonus

  1. Na Sázející se nabídka Vstupního bonusu vztahuje pouze při splnění následujících podmínek:
   – Sázející se řádně zaregistrují dle odst. 1.2. těchto podmínek,
   – Sázející vloží na své trvalé Uživatelské konto první Vklad (na další opakované vklady se tato nabídka nevztahuje),
   – Sázející přijmou níže uvedené podmínky pro použití Vstupního bonusu.
  2. Vstupní bonus je stanoven ve výši 100 % z hodnoty prvního Vkladu, a to ve třech hladinách, kterým odpovídají podmínky dle odst. 2.3. těchto podmínek:*
   Výše vkladu Maximální Vstupní bonus
   Do 1 000 Kč včetně 1 000 Kč
   Do 5 000 Kč včetně 5 000 Kč
   Nad 5 000 Kč 50 000 Kč
  3. Hladiny Vstupního bonusu jsou stanoveny takto:
   1. V případě prvního Vkladu do 1 000 Kč včetně je pro získání Vstupního bonusu nutné vsadit pětinásobek součtu hodnoty prvního Vkladu na Uživatelské konto a hodnoty Vstupního bonusu. Pro výpočet nároku na bonus se započítávají všechny sázky vsazené na internetu a na pobočkách Tipsportu, které mají po vyhodnocení minimální celkový Kurz 1,5:1. Pro výpočet nároku na Vstupní bonus se každému Sázejícímu denně započítává součet Vkladů v max. výši 500 Kč.
   2. V případě prvního Vkladu do 5 000 Kč včetně je pro získání Vstupního bonusu nutné vsadit sedminásobek součtu hodnoty prvního Vkladu na Uživatelské konto a hodnoty Vstupního bonusu. Pro výpočet nároku na bonus se započítávají všechny sázky vsazené na internetu a na pobočkách Tipsportu, které mají po vyhodnocení minimální celkový Kurz 2:1. Pro výpočet nároku na Vstupní bonus se každému Sázejícímu denně započítává součet Vkladů v max. výši 2 500 Kč.
   3. V případě prvního Vkladu nad 5 000 Kč je pro získání Vstupního bonusu nutné vsadit osminásobek součtu hodnoty prvního Vkladu na Uživatelské konto a hodnoty Vstupního bonusu. Pro výpočet nároku na bonus se započítávají všechny sázky vsazené na internetu a na pobočkách Tipsport, které mají po vyhodnocení minimální celkový Kurz 4:1. Pro výpočet nároku na Vstupní bonus se každému Sázejícímu denně započítává součet Vkladů v max. výši 25 000 Kč.
   VKLAD Do 1 000 Kč včetně Do 5 000 Kč včetně Nad 5 000 Kč
   Požadovaný obrat 5× (vklad + bonus) 7× (vklad + bonus) 8× (vklad + bonus)
   Kurz sázek 1,5:1 2:1 4:1*
   Denní limit 500 Kč 2 500 Kč 25 000 Kč
   MAXIMÁLNÍ BONUS 1 000 Kč 5 000 Kč 50 000 Kč
  4. Vstupní bonus bude po splnění podmínek dle odst. 2.1. nebo 2.2. těchto podmínek Sázejícímu zapsán obratem na jeho Uživatelské konto, ale disponovat s ním lze až po splnění podmínek dle odst. 2.3. těchto podmínek. Dispozice se Vstupním bonusem nebo jeho částí bude Sázejícímu umožněna nejpozději do 5 dnů od splnění podmínek.
  5. Každému Sázejícímu může být Vstupní bonus přiznán maximálně jedenkrát.
  6. V případě, že byl nově registrovaný Sázející přiveden v rámci programu „Přiveď kamaráda“, automaticky získává ke svému prvnímu Vkladu ještě speciální bonus ve výši 1 000 Kč. Tento bonus se přičítá k hodnotě bonusu a ovlivňuje výši požadovaného obratu podle dle odst. 2.3. těchto podmínek. Nově registrovaného Sázejícího přivedeného v rámci programu „Přiveď kamaráda“ tak tento bonus může posunout do jiné výše hladiny, než které by odpovídal Vklad dle odst. 2.3. těchto podmínek.
  7. Sázející získává právo disponovat se Vstupním bonusem na Herním účtu po částech: vždy po vsazení 10 % požadovaného celkového obratu získá 10 % z celkové hodnoty Vstupního bonusu.
  8. Pokud nebude požadavek dle odst. 2.3. těchto podmínek splněn do 12 měsíců od zapsání Vstupního bonusu, Sázející ztrácí nárok na dispozici se Vstupním bonusem nebo s jeho dosud nezískanou částí.
 3. Registrační bonus

  1. Každý Sázející, který se řádně zaregistruje dle odst. 1.3. těchto podmínek, dále automaticky získává registrační bonus na sázení, jenž je připsán na Tipkonto v podobě Netů a lze jej využít v souladu s podmínkami Tipkonta. S registračním bonusem je možné disponovat v trvalém Uživatelském kontu, nelze jej tedy využít v Dočasném uživatelském kontu. Základní výše bonusu je 150 Kč, ale v mimořádných akcích může být změněna, přičemž taková změna bude uvedena v těchto podmínkách.
  2. Registrační bonus nebude vyplacen v případě, že Sázející získá jiný akční bonus ve stejné nebo vyšší hodnotě. Pokud Sázející získá jiný akční bonus v nižší hodnotě, může mu být tento bonus Tipsportem dorovnán, ale pouze tak, že celková připsaná výše všech bonusů bude odpovídat hodnotě registračního bonusu platné v době registrace.
 4. Mimořádný bonus na pobočkové sázení

  1. Každý nově registrovaný Sázející, který splní podmínky pro jeho účast na kurzových sázkách provozovaných výhradně na pobočkách (dále jen „Malá registrace“), má nárok na Mimořádný bonus 100 Kč na pobočkové sázení, který získá při splnění následujících podmínek:
   – po dokončení Malé registrace provede prostřednictvím Tipkarty na libovolných pobočkách Tipsportu sázku nebo sázky v celkové výši nejméně 100 Kč
  2. Mimořádný bonus na pobočkové sázení je připsán na Tipkonto následující pracovní den po splnění podmínek v podobě Netů a lze jej využít v souladu s podmínkami Tipkonta.
Platí od 3. 6. 2019
Tipsport.net a.s.