• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Soutěže v live sázkách – pravidla

 1. Úvodní ustanovení

  1. Hromadná soutěž v live sázkách (dále jen „Hromadná soutěž“) je komunitní live soutěž.
  2. Účastníkem Hromadné soutěže se může stát pouze sázející, který se jí rozhodne dobrovolně zúčastnit, čímž současně bezvýhradně vyjadřuje souhlas s těmito jejími závaznými pravidly.
  3. Z Hromadné soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k některému z provozovatelů či k dalším osobám pověřeným zajištěním Hromadné soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se výhercem Hromadné soutěže stane osoba, která je vyloučena z účasti na Hromadné soutěži, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.
  4. Pravidla Hromadné soutěže jsou, pokud není v příslušných bodech stanoveno jinak, společná pro sázející u všech provozovatelů. Toto znění v českém jazyce upravuje průběh Hromadné soutěže pro sázející u společností Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. Pravidla jsou vždy dostupná v sídle pořadatele, v sídlech všech zúčastněných provozovatelů a na internetových stránkách www.tipsport.cz a www.chance.cz.
  5. Pojmy používané v těchto závazných pravidlech jsou kromě dále uvedených pojmů či definic shodné s pojmy používanými v herním plánu pro provozování internetové kurzové sázky a ve všeobecných podmínkách pro elektronické sázení u Tipsport.net a.s., se kterými sázející vyjádřil svůj souhlas při své registraci do internetového sázení Tipsport.net, a mají stejný význam.
  6. Hromadná soutěž je vyhlašována na základě rozhodnutí Tipsport.net nepravidelně oznámením na internetových stránkách www.tipsport.cz/live.
  7. O konkrétním zařazení live sázkové události do Hromadné soutěže rozhoduje výhradně Tipsport.net.
 2. Účast v soutěži

  1. Sázející se může přihlásit k libovolné Hromadné soutěži v live sázkách tím, že klikne na tlačítko „Začít soutěžit“. Tím odsouhlasí přihlášení k Hromadné soutěži. Na soutěžní tiket zařazuje sázející alespoň jednu soutěžní příležitost a může do něj libovolně doplňovat i další příležitosti. Do jaké Hromadné soutěže tiket uloží, určuje sázející přímo na tiketu. Sázející může zařazovat soutěžní tikety do Hromadné soutěže do té doby, co má nenulový bank a existuje alespoň jedna soutěžní příležitost, kterou lze zařadit do soutěžního tiketu.
  2. Tiket, který byl zařazen sázejícím do Hromadné soutěže, se považuje za soutěžní tiket (dále jen „soutěžní tiket“) a obsahuje soutěžní příležitost, kterou je jedna z možných výsledků události, na kterou je sázejícím sázeno v rámci Hromadné soutěže (dále jen „soutěžní příležitost“).
  3. Počáteční bank Hromadné soutěže je předem vyhlášená suma vkladů soutěžních tiketů, kterou může jeden sázející v Hromadné soutěži prosázet na začátku soutěže. V případě, že je soutěžícímu během soutěže připsána výhra z těchto tiketů, je výše limitu jeho sázek rovna aktuální výši banku (výher v dané soutěži).
 3. Vyhodnocení Hromadné soutěže a připsání odměn

  1. V počítání žebříčku vyhrává soutěžící, který nejlépe zhodnotí počáteční bank soutěže. Pokud je tedy např. bank na začátku soutěže 100 Kč, soutěžící vsadí 100 Kč na kurz 2 a vyhraje, má jeho bank po vyhodnocení této příležitosti výši 200 Kč, se kterými může dále disponovat nebo může strategicky vyčkat, na jakou pozici bude výše tohoto banku stačit.
  2. Soutěžní tikety se vyhodnocují průběžně, s ohledem na zjištěné výsledky. Bank v Hromadné soutěži je konečný po uplynutí doby pro vyhodnocení. Pokud dojde ke změně výsledku před uplynutím doby pro vyhodnocení, je bank do Hromadné soutěže přepočítán. Po uplynutí této doby je žebříček konečný.
  3. V průběhu Hromadné soutěže je zveřejňován žebříček, který je seřazen dle výše aktuálního banku sázejícího. Každou pozici v žebříčku může zaujmout právě jeden soutěžící. Pokud je výše banku dvou a více sázejících stejná, pak pořadí určuje čas přihlášení do soutěže. Bank odpovídá aktuální výši soutěžního konta v Kč, které je na začátku stejné pro všechny soutěžící. „Počet hrajících“ má ryze informativní hodnotu a znamená počet klientů, kteří vsadili alespoň jeden tiket do soutěže.
  4. Pokud existuje na konci doby pro vyhodnocení nějaká příležitost na soutěžním tiketu, která stále nemá výsledek, je pouze pro potřeby Hromadné soutěže vyhodnocena jako prohra. Po uplynutí doby pro vyhodnocení je soutěž vyhodnocena a sázejícím jsou připsány odměny na herní účty.
  5. Doba pro vyhodnocení Hromadné soutěže je doba, kterou předem zveřejní Tipsport.net. Po uplynutí této doby se bere Hromadná soutěž za vyhodnocenou.
  6. Doba pro vyhodnocení Hromadné soutěže se může měnit. Sázející je o době vyhodnocování Hromadné soutěže informován po přidání příležitostí, které nejsou součástí soutěžní události, na tiket. Ve většině případů je doba pro vyhodnocení Hromadné soutěže 20 minut po ukončení soutěžního utkání.
  7. Hromadná soutěž je vyhodnocena po uplynutí doby pro její vyhodnocení. Po uplynutí doby pro vyhodnocení je Hromadná soutěž vyhodnocena a jsou připsány odměny v Netech na herní účty sázejících. Vyhodnocení Hromadné soutěže je po uplynutí doby pro vyhodnocení konečné.
  8. V případě, že na tiketu, který klient zařadil do Hromadné soutěže, chce využít cash out, bude mu nabídnut pouze za předpokladu, že v čase, ve kterém chce na tomto tiketu cash out provést, bude alespoň jedna příležitost na tomto tiketu vyhodnocená. V případě, že nastane situace, že by chtěl klient využít cash out v čase, kdy není ani jedna z příležitostí na tiketu vyhodnocena, nebude klientovi cash out umožněn. Využitý cash out se započítá i do soutěže. Více o službě cash out naleznete v nápovědě.
 4. Odměny

  1. Odměňovaná pozice je pozice sázejícího v žebříčku, u které je zobrazena odměna v Netech (dále jen „odměňovaná pozice“). Tato pozice se může měnit podle sumy vkladů u jednotlivých soutěží zařazených do Hromadné soutěže. Na počátku Hromadné soutěže je ale vždy vyhlášena pozice, u které má klient, který vsadil alespoň jeden tiket do soutěže, nárok na odměnu i bez ohledu na sumu vkladů u jednotlivých soutěží.
  2. Klient má nárok na odměnu v Hromadné soutěži, pokud se umístí na odměňovaných pozicích v žebříčku bez ohledu na výši banku, tedy může být odměněn i sázející s nulovým bankem.
  3. Výhrami v Hromadné soutěži mohou být finanční částky, dotace Tipkonta v Netech, bodové dotace konta Golden Clubu v goldenech, nebo věcné ceny. Přehled vypsaných odměn musí být na internetových stránkách příslušného provozovatele zveřejněn vždy k 1. dni v měsíci.
  4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že výhra v Hromadné soutěži je pro umístění v soutěži společná pro všechny provozovatele, u kterých se lze Hromadné soutěže zúčastnit, tedy všichni účastníci Hromadné soutěže bez ohledu na to, kterého z provozovatelů jsou klienty, společně soutěží o jedinou výhru pro dané umístění. Tato výhra může být vyplacena v Netech nebo goldenech, pokud není uvedeno jinak.
  5. Na počátku Hromadné soutěže Tipsport.net deklaruje minimální odměny pro odměňované pozice a počet odměněných pozic. Minimální počet odměněných pozic a minimální odměny pro jednotlivé soutěže budou zveřejňovány předem na www.tipsport.cz/live. Počet odměňovaných pozic a hodnota odměny pro pozici může narůstat podle vkladů u soutěže, zpravidla neklesá pod deklarovanou mez. Podrobný rozpis aktuální výše odměn naleznete zde, dále pak v detailu probíhajícího soutěžního utkání pod tlačítkem „CELÝ ŽEBŘÍČEK“.
  6. Způsob odměňování – Příklad: Na počátku Hromadné soutěže deklaruje Tipsport.net. odměny v sumě 5 000 Netů. Tato cena odpovídá tabulce rozdělení 39 odměněných, odměna na první pozici 1641 Netů, na 39. pozici pak 5 Netů. Pokud ale hraje soutěž dostatečný počet soutěžících (s dostatečnou sumou vkladů), může nakonec být odměněno např. 42 pozic a odměna na první pozici stoupne na hodnotu 1 984 Netů. 39. pozice bude odměněna hodnotou 6 Netů. Nestane se ale, že odměna na první pozici klesne pod hodnotu 1 641 Netů. To samé pak platí pro všechny deklarované pozice a odměny.
  7. Tipsport.net si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. Výměna odměn či vyplacení peněžitého plnění výměnou za odměny není možná.
  8. Tipsport.net si vyhrazuje právo nepřipsat odměny v případě zjištění porušení či obcházení těchto závazných pravidel sázejícím či v případě pokusu o jejich porušení či obcházení, popř. v důsledku technické chyby příslušné softwarové aplikace (např. chybné zobrazení výše odměny) Hromadné soutěže. Dále si Tipsport.net vyhrazuje právo soutěž stornovat nebo zpětně přepočítat v případě, že nastanou neočekávané okolnosti, které by vedly k porušení předem nastavených pravidel Hromadné soutěže.
 5. Osobní údaje

  1. Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami o ochraně osobních údajů.
 6. Závěrečná a přechodná ustanovení

  1. Hromadná soutěž v live sázkách (dále jen „Hromadná soutěž“) je soutěž organizovaná společností Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (dále jen Tipsport.net) pro její klienty (dále jen „sázející“), kteří jsou u ní řádně registrováni v rámci jí provozované hry internetová kurzová sázka na základě rozhodnutí o jejím povolení vydaného Ministerstvem financí ČR č.j. 34/89471/2008 ze dne 16. 12. 2008 ve znění jeho pozdějších doplnění (dále jen „internetové sázení“). Hromadná soutěž probíhá na území České republiky vždy v konkrétní době určené Tipsport.net prostřednictvím webové aplikace internetového sázení Tipsport.net a.s. dostupné na adrese www.tipsport.cz a účast sázejících je v ní dobrovolná.
  2. Systém a pravidla Hromadné soutěže jsou chráněny dle příslušných právních předpisů a nelze je použít či z nich vycházet bez prokazatelného souhlasu Tipsport.net. Tipsport.net si vyhrazuje právo kdykoliv provést jakoukoliv změnu pravidel Hromadné soutěže. Na účast v Hromadné soutěži a na odměny vyplývající z výsledků soutěží nemá sázející právní nárok.
  3. Tipsport.net je oprávněn zrušit účast jakéhokoli sázejícího v Hromadné soutěži v případě, že sázející porušil tato závazná pravidla, herní plán pro provozování internetové kurzové sázky či všeobecné podmínky pro elektronické sázení u Tipsport.net a.s., či jiný obecně závazný právní předpis vztahující se k sázení u Tipsport.net. Účast v Hromadné soutěži též bez náhrady zaniká v případě zrušení herního účtu sázejícího v průběhu Hromadné soutěže. Tato úplná pravidla soutěže jsou dostupná nawww.tipsport.cz a v sídle Tipsport.net.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez jakékoliv náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu www.tipsport.cz a www.chance.cz. Soutěžící (účastník soutěže) svým zapojením do soutěže vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a výslovně potvrzuje, že si je vědom možnosti okamžitého zrušení soutěže pořadatelem a skutečnosti, že v takovém případě končí jeho účast v soutěži bez jakékoliv náhrady. Pořadatel je oprávněn pravidla soutěže změnit či ji bez náhrady jako celek zrušit zejména v případě, že její pravidla budou odporovat příslušným právním předpisům, bude úředně zakázána či provozovatel bude vyzván či mu bude jinak doporučeno dozorovými orgány (zejména Ministerstvem financí ČR) v závislosti na jejich interpretaci příslušných právních předpisů dopadajících na provozování soutěže, aby soutěž ukončil a dále ji neprovozoval. Za výzvu či doporučení k ukončení soutěže dozorovým orgánem se považuje i situace, kdy bude ve věci soutěže zahájeno jakékoliv správní či soudní řízení či bude zveřejněno úřední stanovisko, analýza či doporučení, které bude v obecné rovině pravidla soutěže považovat za rozporné s příslušnými právními předpisy.
  5. Tipsport.net si vyhrazuje právo nepřipsat odměny v případě zjištění porušení či obcházení těchto závazných pravidel sázejícím či v případě pokusu o jejich porušení či obcházení, popř. v důsledku technické chyby příslušné softwarové aplikace (např. chybné zobrazení výše odměny) Hromadné soutěže. Dále si Tipsport.net vyhrazuje právo soutěž stornovat nebo zpětně přepočítat v případě, že nastanou neočekávané okolnosti, které by vedly k porušení předem nastavených parametrů Hromadné soutěže.
  6. Anulování Hromadné soutěže – V případě, že se soutěžní utkání neuskuteční v původně plánovaném termínu (bude zrušeno, odehrálo se dříve, bylo odloženo na jiný den), tzn. nevyhodnotí se ani jedna soutěžní příležitost, bude soutěž anulována a ceny se nevyplácejí.
  7. Reklamace
   1. Jakékoliv reklamace vyplývající z účasti v Hromadné soutěži může sázející podávat jen společně s předložením příslušných dokladů, a to zasláním na podpora@tipsport.cz.
   2. Na případné reklamace z důvodu neznalosti pravidel nebude brán zřetel, resp. taková reklamace bude vyřízena jako neoprávněná.
   3. Veškeré reklamace budou vyřizovány v co nejkratší lhůtě dle pořadí, v jakém byly obdrženy s přihlédnutím k jejich náročnosti, nejpozději však do 30 dní.
   4. V případě jakýchkoliv sporů týkajících se jakkoliv Hromadné soutěže má rozhodující stanovisko Tipsport.net.
  8. Tato úplná pravidla soutěže jsou dostupná na www.tipsport.cz a v sídle Tipsport.net.

  Platí od 8. 3. 2019
  Tipsport.net a.s.