• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Tipcupy – pravidla

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tipcupy jsou komunitní soutěže typu Tipcup (dále také „TC“), které se konají nepravidelně v termínech vyhlášených pořadatelem.
  2. Soutěže typu TC se může zúčastnit fyzická osoba (dále také „sázející“, „tipující“, „soutěžící“ nebo „účastník“), která souhlasí s těmito pravidly v plném rozsahu a s výjimkou případu, že má dosud dočasné uživatelské konto dle § 5 odst. 1 HP, má aktivní uživatelské konto dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách u některého z provozovatelů uvedených v bodě 7.1, tedy má: vyplněné veškeré zákonem vyžadované osobní údaje, schválený platební prostředek, nastavená sebeomezující opatření.
  3. Z TC jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k některému z provozovatelů nebo k dalším osobám pověřeným zajištěním TC a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se výhercem TC stane osoba, která je vyloučena z účasti na TC, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.
  4. Pravidla TC jsou společná pro sázející u všech provozovatelů. Toto znění v českém jazyce upravuje průběh TC pro sázející u společností Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. Pravidla jsou vždy dostupná v sídle pořadatele, v sídlech všech zúčastněných provozovatelů a na internetových stránkách www.tipsport.cz a www.chance.cz.
  5. Pojmy používané v těchto pravidlech jsou, pokud není stanoveno jinak, shodné s pojmy používanými v herních plánech a všeobecných podmínkách jednotlivých provozovatelů.
  6. Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro klienta, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.
 2. Účast v soutěži a výhry

  1. Výhrami v TC mohou být osobní automobil, finanční částky, bodové dotace Tipkonta a bodové dotace konta Golden Clubu. Přehled vypsaných odměn pro jednotlivá kola TC musí být na internetových stránkách příslušného provozovatele zveřejněn vždy nejpozději 1. den daného hracího kola (dále jen „kolo“).
   1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že výhra v TC je pro dané umístění v komunitní soutěži společná pro všechny provozovatele, u kterých se lze TC zúčastnit, tedy všichni účastníci TC bez ohledu na to, kterého z provozovatelů jsou klienty, společně soutěží o jedinou výhru pro dané umístění, přičemž tato výhra může být vyplacena v Netech nebo goldenech, pokud není uvedeno jinak.
   2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
  2. Kvalifikovaný sázející se stává účastníkem TC v případě, že v průběhu kvalifikace označí nejméně jednu svou internetovou kurzovou sázku (kromě live sázek) u příslušného provozovatele příznakem Tipcup, Tipcupy či TC. Do soutěže nelze zařadit sázky uzavřené v kamenných pobočkách příslušných provozovatelů.
  3. Speciálním turnajem typu Tipcup je Turnaj mistrů (dále také „TM“). TM je určen pouze pro 1 008 sázkařů z Tipligy a 1 008 nejlepších hráčů z “Žebříčku Tipcupů“ k 1. 12. 2018. Jedná se o ty účastníky Tipligy, kteří mají k 1. 12. 2018 aktuální úroveň Tipligy 1. liga, 2. liga, Národní liga, Divize, Krajský přebor nebo A třídy. Do “Žebříčku Tipcupů“ se jako body připisují získané odměny z vyřazovacích částí TC, které se uskuteční v průběhu roku 2018. V průběhu roku 2018 se uskuteční tyto TC: “Zimní Tipcup“, „Jarní Tipcup“, “Letní Tipcup“ a „MS Česko-Slovenska v sázení“. Pokud se sázející do TM kvalifikuje jak z Tipcupu tak z Tipligy, hraje pouze jednou a možnost účastnit se TM získá další umístěný hráč v “Žebříčku Tipcupů“. Jiná možnost kvalifikace do turnaje není přípustná. Do soutěže nelze zařadit sázky uzavřené v kamenných pobočkách příslušných provozovatelů.
 3. Průběh Tipcupu

  1. TC probíhá po jednotlivých hracích kolech (dále také „kola“), což jsou předem stanovená období komunitní soutěže uvedená v bodě 3.3. Přesný počet kol je na internetových stránkách příslušného provozovatele vyhlášen vždy před zahájením TC a na jeho základě je určen počet postupujících z kvalifikace. Za běžné kolo je považováno časové období začínající od momentu vyhodnocení předchozího kola (to je typicky v 6:30 hodin následujícího dne po uplynutí kola) do 23:59 hodin posledního dne kola, pokud není stanoveno jinak. Tiket, který je vyhodnocen před vyhodnocením (to je typicky v 6:30 hodin následujícího dne po uplynutí kola), je započítán do daného hracího kola. V prvních dnech jednotlivých kol tedy nelze v čase od 0:00 hodin až do vyhodnocení předchozího kola uzavírat sázky do TC. Běžné kolo trvá 5 kalendářních dní. Výjimkou je kvalifikace, která trvá 2 kalendářní týdny. Pro každé jednotlivé kolo je stanovena výše maximálních denních vkladů na sázky (dále také „denní limit“), které lze zařadit do TC.
  2. Hrací kola se dělí na kvalifikaci a vyřazovací kola. Kvalifikace je úvodním kolem, v němž se všichni účastníci TC utkají dohromady. Ve vyřazovacích kolech se účastníci TC utkávají ve dvojicích. Souhrnný přehled nasazení dvojic soupeřů pro jednotlivá vyřazovací kola a zároveň pořadí jednotlivých sázejících ve dvojicích soupeřů v rámci jednotlivého vyřazovacího kola poskytuje postupový pavouk (dále také „pavouk“). Pavouk obsahuje i souhrn výher v bodech získaných sázejícím v daném vyřazovacím kole a počet nevyhodnocených tiketů sázejícího zařazených aktuálně do TC.
  3. Hrací kola a denní limity vkladů pro Tipcupy jsou stanoveny takto:
   Kolo Počet dní Počet hráčů Denní limit
   Kvalifikace 14 Neomezeně 50 Kč
   Vyřazovací kola 1. – 7. vždy 5 16 384 až 256 100 Kč
   Vyřazovací kola 8. – 10. vždy 5 128 až 32 200 Kč
   Osmifinále 5 16 300 Kč
   Čtvrtfinále 5 8 300 Kč
   Semifinále 5 4 300 Kč
   Finále 5 2 500 Kč

  4. Hrací kola a denní limity vkladů pro Turnaj mistrů jsou stanoveny takto:
   Kolo Počet dní Počet hráčů Denní limit
   Základní část 12 2016 50 Kč
   Vyřazovací kola 1. – 4. vždy 1 256 až 16 200 Kč
   Osmifinále 1 16 300 Kč
   Čtvrtfinále 1 8 300 Kč
   Semifinále 1 4 300 Kč
   Finále 1 2 500 Kč

  5. Každého kola se účastní počet sázejících, který je uveden v bodě 3.3.
  6. Z kvalifikace postupuje stanovený počet sázejících s nejvyšším bodovým ziskem do prvního vyřazovacího kola.
  7. Postupující z kvalifikace jsou zařazeni do vyřazovacích kol.
  8. V každém vyřazovacím kole spolu soupeří 2 sázející o postup do dalšího kola. Sázející, který ve vyřazovacím kole dosáhne vyššího bodového zisku, postupuje do dalšího kola.
  9. V rámci všech hracích kol si může sázející zobrazit tikety svých soupeřů z daného hracího dne a předchozích odehraných dní v příslušném kole, ale pouze za předpokladu, že už sám plně vyčerpal denní limit daného dne, nebo mu denní limit daného dne propadl.
  10. Do TC lze zařadit všechny typy jednotlivými provozovateli přijímaných internetových kurzových sázek s výjimkou live sázek.
  11. V případě, že na tiketu, který klient zařadil do Tipcupu, chce využít cash out, bude mu nabídnut pouze za předpokladu, že v čase, ve kterém chce na tomto tiketu cash out provést, bude alespoň jedna příležitost na tomto tiketu vyhodnocená. V případě, že nastane situace, že by chtěl klient využít cash out v čase, kdy není ani jedna z příležitostí na tiketu vyhodnocena, nebude klientovi cash out umožněn. V případě, že klient na tiketu zařazeném do TC využije cash out, je tento tiket do soutěže započítán tak, jako by cash out tiketu neproběhl. Více o službě cash out naleznete zde.
  12. Do TC lze dále zařadit pouze události s datem uzávěrky do konce aktuálního hracího kola.
  13. Zařazení sázky do TC nemůže sázející dodatečně změnit nebo zrušit s výjimkou běžného stornování tiketu se sázkou zařazenou do TC.
  14. Počet sázek zařazených sázejícím do TC není omezen počtem tiketů, ale je omezen stanoveným denním limitem vkladů.
  15. Sázející má možnost uzavřít sázky do TC v předstihu až na několik dní. Není podmínkou, aby tyto vsazené tikety na sázejícím vybrané dny byly určeny pro dny přímo po sobě jdoucí (tj. např. ve středu je možné vsadit tikety do TC na následující čtvrtek až neděli, ale také např. jen na čtvrtek a na sobotu).
  16. V případě, že sázející sází na některý den dopředu, žádná z událostí obsažená na těchto tiketech nesmí mít uzávěrku dříve než v den, na který je limit využíván. Opět platí pravidlo, že tiket nesmí obsahovat události s datem uzávěrky po konci kola.
  17. V průběhu TC může nastat v některých dnech pauza. V tyto dny nebudou moct soutěžící do probíhajícího TC zařadit žádný tiket. Je to z toho důvodu, že klienti ze Slovenska nemohou podle Zákona o hazardních hrách vsadit během některých svátků v průběhu roku. Pauza nebude mít žádný vliv na délku kvalifikace a vyřazovacích kol.
 4. Vyhodnocení

  1. TC je vyhodnocován na základě bodového stavu (dále také „body“) dosaženého v daném hracím kole. Body jsou rovny výhře na tiketu bez případného manipulačního poplatku, v korunách.
   Příklad: Sázka za 100 Kč v kurzu 5:1 = výhra 500 Kč, do žebříčku je započteno 500 bodů rovnajících se výhře v korunách.
  2. Body získané na tiketech složených z více sázenek (např. tikety Kombinátor) se vypočítávají z výher dosažených na jednotlivých sázenkách tohoto tiketu. Dále je možné zařadit do Tipcupu tiket, který je vsazen za vyšší částku, než je váš zbývající limit v Tipcupu. Příklad: Váš zbývající limit do Tipcupu činí 50 Kč, označíte tiket do Tipcupu a vsadíte za 200 Kč, ale do Tipcupu se vám započítá pouze poměrná část výhry z tiketu, v tomto případě ¼ výhry z celého tiketu.
  3. Tikety s kurzovým zvýhodněním se do TC započítávají bez kurzového zvýhodnění. Např. sázka za 100 Kč v kurzu 5:1 a 10% kurzovým zvýhodněním = výhra 550 Kč. Do žebříčku je však započteno pouze 500 bodů.
  4. Pro zařazení hodnoty výhry do výpočtu bodů získaných v daném kole je rozhodující okamžik, ve kterém jsou výsledky promítnuty do jednotlivých sázek. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude vyhodnocen tiket, který byl vsazen v uplynulém kole, do času vyhodnocení tohoto kola (to je typicky v 6:30 hodin následujícího dne po uplynutí kola), tak je postupováno takto – nevyhodnocené příležitosti jsou na tiketu před koncem soutěžního kola vyhodnoceny jako prohra. Toto vyhodnocení tiketu platí pouze pro účel soutěže a nemá vliv na výpočet výhry na tiketu. Případná změna vyhodnocení některého z tipů na tiketu, ke které dojde až po uzavření kola, už nebude mít na postupy vliv. Do hodnocení se započítávají jen výherní tikety sázkaře, kterému se sečtou výhry v korunách na tiketech zařazených do daného turnaje TC a vyjádří se v bodech.
  5. Na základě vyhodnocení kola jsou určeni sázející postupující do dalšího kola.
  6. Když mají na konci hracího kola soupeři stejný bodový stav, rozhoduje o postupu vyšší bodový zisk v kvalifikaci, pokud se jí zúčastnili oba soupeři. Jestliže není možné použít ani toto kritérium, postoupí ten sázející, jenž zařadil svůj první tiket do kvalifikace dříve.
  7. V případě, že v rámci celého hracího kola dosáhnou oba sázející v soupeřící dvojici 0 bodů, rozhodují doplňková kritéria:
   1. Pokud v rámci daného vyřazovacího kola vsadil alespoň jeden tiket pouze jeden sázející, postupuje právě on.
   2. Pokud v rámci daného vyřazovacího kola vsadili alespoň jeden tiket oba sázející, ale oba dosáhli 0 bodů, nebo naopak ani jeden sázející nevsadil žádný tiket, určí se postupující v souladu s bodem 4.6.
  8. Sázející není povinen uzavírat sázky ve všech dnech jednotlivých hracích kol.
  9. Pokud mají soupeři stejný bodový stav v “Žebříčku Tipcupů“, rozhodují o umístění na vyšší pozici následující kritéria:
   1. Větší počet tiketů zařazených do TC v daném roce.
   2. Dřívější čas zařazení prvního tiketu do TC v daném roce.
 5. Určení výherců Tipcupu a předání výhry

  1. Výherci TC se stanou sázející, kteří dosáhnou odměňovaného umístění podle přehledu vypsaných odměn pro příslušný TC.
  2. Odměny budou sázejícím připsány vždy nejpozději k 3. dni následujícímu po dni vyhodnocení daného kola příslušného TC.
  3. Výjimkou jsou věcné ceny. Tyto ceny budou výhercům předány během společného ceremoniálu nejpozději do konce února 2019. Na internetových stránkách provozovatelů jsou použita pouze ilustrační fota věcných cen.
  4. Výhry z komunitní soutěže včetně prémií budou výhercům předány po odečtení příslušné srážkové daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 36, odst. 2, písm. k) (15 % u výher vyšších než 10 000 Kč). Ceny vyšší než 10 000 Kč jsou na stránkách provozovatele uvedeny již po odečtení daně.
  5. Výherce věcné ceny je povinen se společného předání zúčastnit na místě a v čase určeném pořadatelem. Místo a čas předání je výherci sděleno nejpozději 10 dnů předem e-mailem a soukromou zprávou na webu daného provozovatele. Výherce je povinen svoji účast potvrdit minimálně 5 dní před datem předání věcné ceny.
  6. V případě, že se výherce věcné ceny není schopen výše uvedeného předání zúčastnit, určí na základě ověřené plné moci svého zástupce a věcná cena je předána právě tomuto zástupci. V případě, že výherce ani zástupce v daný čas a na daném místě věcnou cenu nepřevezmou, je tato věcná cena uskladněna. Následně je s výhercem domluven jiný termín předání věcné ceny. V tomto termínu je věcná cena výherci předána pouze v případě, že výherce předem složí na účet provozovatele srážkovou daň dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 36, odst. 2, písm. k) (15 % u výher vyšších než 10 000 Kč) z ceny této výhry a zároveň uhradí náklady na uskladnění věcné ceny.
  7. Výherce (případně oprávněný zástupce) věcné ceny souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zveřejnit reportáž a fotografie z tohoto předání v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele i dalších společností, které s provozovatelem na soutěži spolupracují, po dobu 5 let od ukončení soutěže.
  8. Výherce ceny (případně jím oprávněný zástupce) souhlasí s tím, že bude v rámci předání výhry spolupracovat s provozovatelem při marketingových aktivitách spojených s prezentací jeho osoby, čímž se zejména rozumí mediální prezentace výherce (nebo jím oprávněného zástupce) s dosaženou výhrou včetně zveřejňování jeho jména a příjmení, obce bydliště, podobizny v podobě fotografie či videozáznamu a dále jeho účast při rozhovorech týkajících se soutěže a jiných souvisejících PR aktivitách provozovatele. V případě, že výherce (nebo jím oprávněný zástupce) takovou spolupráci odmítne, je povinen provozovateli dodatečně uhradit srážkovou daň dle bodu 5.3., a to ve lhůtě 7 dní ode dne předání výhry. V případě, že si výherce (případně jím oprávněný zástupce) nevyzvedne věcnou cenu do tří měsíců od skončení soutěže, tak tato propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
  9. Výherní listina všech cen bude k dispozici u pořadatele soutěže.
  10. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry.
  11. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci TC.
  12. Sázející nemůže nárokovat jinou výhru než takovou, kterou určil pořadatel komunitní soutěže.
  13. Výhru nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.
 6. Osobní údaje

  1. Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami o ochraně osobních údajů.
 7. Ostatní ustanovení a podmínky

  1. Pořadatelem TC je společnost Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (v těchto pravidlech jen „pořadatel“), která na pořádání TM spolupracuje s dalšími provozovateli, a to společnostmi TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s.
  2. Jakékoliv reklamace vyplývající z účasti v komunitní soutěži TC může sázející podávat jen společně s předložením příslušných dokladů zasláním na podpora@tipsport.cz, nebo info@chance.cz.
   1. Reklamace průběhu nebo vyhodnocení hracího kola musí být uplatněna bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho ukončení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Sázející zároveň bere na vědomí, že vzhledem k principu soutěže (bezprostředně na sebe navazující kola) nelze dodatečně změnit již vyhodnocené postupy do následujícího kola. V případě oprávněné reklamace bude pořadatelem rozhodnuto o vhodné kompenzaci pro sázejícího.
   2. Reklamace průběhu nebo vyhodnocení hracího kola musí být uplatněna bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho ukončení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Sázející zároveň bere na vědomí, že vzhledem k principu soutěže (bezprostředně na sebe navazující kola) nelze dodatečně změnit již vyhodnocené postupy do následujícího kola.
   3. Veškeré reklamace budou vyřizovány v co nejkratší lhůtě podle pořadí, v jakém byly obdrženy s přihlédnutím k jejich náročnosti.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez jakékoliv náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu www.tipsport.cz a www.chance.cz. Soutěžící (účastník soutěže) svým zapojením do soutěže vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a výslovně potvrzuje, že si je vědom možnosti okamžitého zrušení soutěže pořadatelem a skutečnosti, že v takovém případě končí jeho účast v soutěži bez jakékoliv náhrady. Pořadatel je oprávněn pravidla soutěže změnit či ji bez náhrady jako celek zrušit zejména v případě, že její pravidla budou odporovat příslušným právním předpisům, bude úředně zakázána či provozovatel bude vyzván či mu bude jinak doporučeno dozorovými orgány (zejména Ministerstvem financí ČR) v závislosti na jejich interpretaci příslušných právních předpisů dopadajících na provozování soutěže, aby soutěž ukončil a dále ji neprovozoval. Za výzvu či doporučení k ukončení soutěže dozorovým orgánem se považuje i situace, kdy bude ve věci soutěže zahájeno jakékoliv správní či soudní řízení či bude zveřejněno úřední stanovisko, analýza či doporučení, které bude v obecné rovině pravidla soutěže považovat za rozporné s příslušnými právními předpisy.
  4. Pokud bude mít pořadatel nebo jiný provozovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka TC či jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník TC ze soutěže vyloučen. To platí i v případě, že účastník porušil tato pravidla, herní plán nebo všeobecné podmínky jednotlivých provozovatelů, nebo jiný obecně závazný právní předpis vztahující se k sázení u pořadatele a jiných provozovatelů. Herní plán pro provozování internetové kurzové sázky a všeobecné podmínky pro elektronické sázení u pořadatele mají v případě potřeby výkladu těchto pravidel TC subsidiární charakter, pokud jejich příslušná ustanovení dopadají na principy a postupy TC.
  5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností nad výkladem těchto pravidel TC nebo jiných sporech vždy platí výklad pořadatele a konečné rozhodnutí o sporných otázkách je tak vždy na něm.
  6. Účast v TC ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo udělit klientovi BAN na účast v soutěži TC. Ban může být udělen kdykoliv, tedy i v probíhající soutěži.
  8. Princip a pravidla TC jsou chráněny dle příslušných právních předpisů a nelze je použít či z nich vycházet bez prokazatelného souhlasu pořadatele.
  9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.


Platí od 1. 9. 2018

Tipsport.net a.s.