• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Live sázky – tiket

V live sázkách můžete využít rozšířené možnosti pro vsazení tiketu:

Jednotlivé možnosti najdete pod ikonou nastavení na tiketu v okně live sázek:Po kliknutí na tuto ikonu se vám zobrazí rozšířené možnosti pro ovládání vsazení tiketu.Tady si můžete nastavit, které volby vám při uzavírání sázek nejvíce vyhovují.

Popis jednotlivých možností nastavení (zatržítek/checkboxů)

Přijmout každou změnu kurzů.

Tato možnost se týká doby mezi okamžikem kliknutí na tlačítko „Vsadit“ a případným uzavřením tiketu. Pokud v tomto časovém intervalu dojde ke změně kurzu u vámi zvolené příležitosti (bez rozlišení, zda šlo o pohyb směrem nahoru nebo dolů), v případě zatržení „Přijmout každou změnu kurzů“ bude tiket uzavřen s aktuální kurzovou hodnotou. Tato varianta pro vás představuje minimální riziko a doporučujeme ji všem sázkařům.

Přijmout každou změnu kurzů, nejvýše o…

Tato možnost se opět týká doby mezi okamžikem kliknutí na tlačítko „Vsadit“ a případným uzavřením tiketu. Pokud v tomto časovém intervalu dojde ke změně kurzu u vámi zvolené příležitosti, bez ohledu na to, zda šlo o pohyb směrem nahoru nebo dolů), pak v případě zatržení „Přijmout každou změnu kurzů, nejvýše o…“ bude tiket uzavřen s aktuální hodnotou kurzu pouze v případě, že změna není vyšší než vámi povolená hranice. Hranici si určíte sami zadáním hodnoty do okénka u této volby. Povolená hranice se nastavuje ve formě desetinného čísla – například pokud si přidáte na tiket příležitost s kurzem 2, nastavíte tuto hranici na hodnotu 0,1, pak vámi akceptovaný kurz na tiketu je z rozmezí 1,9 až 2,1. Tato možnost zvyšuje vaše pohodlí při uzavírání sázek a na rozdíl od předcházející volby snižuje riziko uzavření tiketu s nečekaně odlišným kurzem.

Přijmout změnu na vyšší kurzy.

Stejně jako předcházející volby se i tato týká doby mezi okamžikem kliknutí na tlačítko „Vsadit“ a případným uzavřením tiketu. Je podobná první variantě – s rozdílem, že akceptujete pouze změny kurzů směrem nahoru. Tato varianta pro vás představuje minimální riziko a doporučujeme ji všem sázkařům. Pokud se kurz změní směrem dolů, tiket uzavřen nebude. Pokud se kurz naopak změní směrem nahoru, tiket uzavřen bude.

Přijmout změnu na vyšší kurzy, nejvýše o…

V tomto případě akceptujete pouze změny kurzů směrem nahoru a o předem zvolenou hodnotu. Vyhnete se tak případným úpravám kvůli podstatnějším změnám na hrací ploše – například vyloučení v hokejovém zápase, apod. Tato varianta je méně pohodlná než předcházející, zato více bezpečná. Představuje doporučené nastavení pro sázkaře.

Automaticky aktualizovat kurz na tiketu.

Tato možnost se týká, na rozdíl od předcházejících, doby od okamžiku přidání příležitosti na tiket a okamžiku kliknutí na tlačítko „Vsadit“. Pokud dojde v případě zatržení tohoto nastavení ke změně kurzu, je kurz na tiketu automaticky aktualizován. Není tedy nutné při změně kurzu vždy klikat na tlačítko „Aktualizovat“. Každá změna kurzů je graficky doplněna o šipku ukazující k jaké změně došlo. Tato možnost opět zvyšuje vaše pohodlí a je doporučována všem sázkařům. Uživatelům je nastavena jako výchozí.

Automaticky aktualizovat kurz na tiketu – pouze směrem nahoru.

Opatrnější varianta předcházejícího nastavení. Automaticky aktualizuje kurzy pouze směrem nahoru. V případě pohybu kurzu směrem dolů je nutné manuálně aktualizovat kurz na tiketu.

Vyžadovat dodatečné potvrzení vsazení tiketu.

Při zatržení této možnosti požadujete dodatečné potvrzovací okno pro odsouhlasení ukládaného tiketu:

Dodatečné potvrzení zvyšuje vaše bezpečí, prodlužuje ale vsazení tiketu. Doporučujeme ho pouze začínajícím sázkařům, ve výchozím nastavení je vypnuté.

Kombinace jednotlivých nastavení

Při zatržení některých kombinací se automaticky vypne možnost využití dalších, které odporují logice.

Například varianta „Přijmout každou změnu kurzů“ vylučuje následující tři možnosti pro příjem změn kurzů.

Je ale možné například použít kombinaci nastavení „Přijmout změnu na vyšší kurzy“ společně s možností „Přijmout každou změnu kurzů, nejvýše o…“, díky které můžeme docílit přijímání všech změn kurzů směrem nahoru a zároveň změn kurzů směrem dolů, nejvýše však o zvolenou akceptovanou hodnotu, např o 0,1:

Společně s kombinací prvních čtyř nastavení lze libovolně využívat zbylá tři nastavení pro aktualizaci kurzu na tiketu a případného vyžádání dodatečného potvrzení jeho vsazení.

Výchozí nastavení a doporučená nastavení pro začátečníky a pro zkušené sázkaře

Výchozí nastavení pro všechny sázkaře:

Doporučená varianta pro začátečníky:

Doporučená varianta pro zkušené sázkaře: